buildingSMART International Awards 2021

Ansökningsperiod sträcker sig från den 15 mars till den 23 maj

Juryn utser finalister till och med den 22 augusti

Finalisterna presenteras för juryn under "presentation week" som startar den 30 augusti

Vinnarna presenteras på buildingSMART virtual summit. Datum är ännu inte satt.

Priset är indelat i flera kategorier som representerar olika delar inom samhällsbyggnad; projekt, förvaltning, forskning och teknik. Vinnarna utses av en oberoende jury med deltagare från ett tjugotal länder. buildingSMART International Awards delas ut årligen vid en högtidlig ceremoni. Det är BIM-världens mest prestigefyllda pris och kallas ibland för VM i BIM.

Till skillnad från andra liknande pris är inte buildingSMART International Awards knutet till en viss standard eller programvara. Även om organisationen buildingSMART äger och utvecklar IFC-standarderna så kan du vinna pris även om du använder en annan öppen standard eller annat öppet format. Tävlingen och priset synliggör potentialen med öppna format och vad som kan åstadkommas med helhetsperspektiv i projekt. Läs mer buildingSMART International Awards

Fyra kategorier

Svensk vinnare 2020

Det svenska projektet Celsius fick guldmedalj i ”buildingSMART International Awards 2020” för ett kontorshus i Uppsala som rymmer bland annat labb, sciencepark och som har plats för Livsmedelsverket. Byggnaden var klar för inflyttning vid årsskiftet. Projektet Celsius var ett av Sveriges första byggprojekt där BIM används i hela processen.

Beskrivning av alla vinnande projekt 2020

Mer om projekt Celsius

Modellbaserat arbete genom hela byggprocessen. Artikel publicerad på webbplatsen i november 2019.

Film om projektet Celsius (20 minuter)