Arbetet med att ta fram ett gränssnitt för fastighetssystem, som gör det möjligt för olika programvaror att prata med varandra, började redan 2012 som en del av BoIT, ett samarbetsprojekt mellan SABO, allmännyttiga bostadsföretag och Hjälpmedelsinstitutet (se BIM Alliance infoblad Standardisering underlättar fastighetsförvaltning, april 2014).

Läs mer om standarden fastAPI i vårt infoblad:

Uppdaterad den