NCC började använda drönare för tre år sedan och har idag 20 maskiner och lika många operatörer (piloter). Företaget har tillstånd hos Transportstyrelsen enligt UAS, Kategori 1B, och en intern drönarförsäkring som täcker skador på tredje man. Sedan en tid tillbaka har NCC ett samarbete med företaget Spotscale, som vid behov hjälper till att processa bilderna.

Berätta om hur ni använder drönare inom NCC!

– De flesta av våra operatörer arbetar inom mätteknik och använder sina drönare som ett komplement till andra mätmetoder, såsom GPS, totalstation och laserskanner. Vi använder nästan uteslutande drönarna för fotogrammetri och det är inom mätteknik som drönarna har blivit mycket uppskattade.

– Utöver mättekniska tillämpningar används drönarna för att dokumentera och visualisera våra byggprojekt för alla inblandade aktörer, samt för besiktning och inspektion.

Vilka är de största nyttorna för er med att använda drönare?

– Man kan snabbt mäta in stora områden för volymberäkning, vilket sparar enormt mycket tid jämfört med att mäta med till exempel GPS.

– Med drönare kan vi skapa en uppdaterad helhetsbild över våra byggprojekt, både med hjälp av foton, film och datormodeller (fotogrammetri). Drönare bidrar dessutom till en säkrare arbetsmiljö eftersom mätteknikern till exempel inte behöver klättra i svår terräng.

– Att kunna visualisera för en kund hur verkligheten ser ut idag, i 3D, och hur den är tänkt att se ut under byggtiden samt efter produktion, gör att vi slipper många onödiga missförstånd. Alla har samma bild.

Hur påverkar domen i Högsta förvaltningsdomstolen er användning av drönare och er verksamhet?

– NCC har ännu inte ansökt om tillstånd hos länsstyrelsen för kameraövervakning med drönare men har för avsikt att göra det så snart som möjligt.

– Våra pågående byggprojekt är avspärrade för allmänheten och därför kan vi använda drönarna där som vi alltid gjort, även om vi numera måste tänka på att bara rikta kameran inom detta område. Tidigare har det varit mycket uppskattat och användbart att även se omkringliggande miljöer. Drönarna har används mycket i tidiga skeden, vid till exempel anbudsarbete och projektering, men det användningsområdet kan vi numera inte utnyttja förrän vi ansökt om och fått tillstånd.

Hur ser ni på NCC på framtiden när det gäller användning av drönare?

– Drönarna och den utrustning de kan bära utvecklas snabbt. Det gör att användandet och användningsområdena kommer att fortsätta öka inom NCC. Inom en snar framtid kommer vi förhoppningsvis att kunna laserskanna med drönare, till exempel med LiDAR, för att skapa modeller av marken innan träd eller annan vegetation är avverkade.

– Och den dag drönarna kan navigera utan GPS kommer vi att kunna flyga i tunnlar och gruvor för mätteknik, planering och inspektion.

-----------------------------------------------------

En ny dom i Högsta Förvaltningsdomstolen innebär att montering av en kamera på en drönare kräver tillstånd hos länsstyrelsen enligt kameraövervakningslagen. BIM Alliance och ULI Geoforum har debatterat drönardomen i Dagens Samhälle.

Föreningarna pekar i debattartikeln på att domen stoppar ny digital teknik som kan sänka byggkostnader, öka bostadsbyggandet, utveckla infrastrukturen och dessutom stimulera innovativa företag. Regeringen måste snarast agera och ändra lagstiftningen.

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle

Uppdaterad den