Den 29 november hölls den årliga drönarkonferensen Effektiv datainsamling med drönare i Stockholm. Den högaktuella frågan på allas läppar var hur drönardomen kommer att påverka samhällsbyggnadssektorns arbete och om de nya riktlinjerna från Datainspektionen skulle göra det lättare att få tillstånd att använda drönare för samhällsnytta. Konferensen gav deltagarna hopp om framtiden. Teknikutvecklingen inom området innebär stora och snabba förändringar i branschen.

– Med drönare kan man snabbt hämta hem helt uppdaterad kartinformation och skapa verklighetstrogna 3D-modeller av till exempel redan bebyggd miljö som ska kompletteras med ny bebyggelse. På konferensen har vi sett att tekniken är mogen och nyttorna är tydliga. Drönare är ett viktigt stöd till verksamheterna på till exempel stadsbyggnadskontoren i Sverige, säger Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef ULI Geoforum.

Nya riktlinjer underlättar för samhällsbyggare

I oktober föll drönardomen som skakade hela branschen, inklusive drönaranvändare i samhällsbyggnadssektorn. Optimism spred sig när Datainspektionen i mitten av november kom med riktlinjer för hur länsstyrelserna ska bedöma ansökningar. Riktlinjerna öppnar upp för undantag i lagstiftningen vilket underlättar för samhällsbyggnadsaktörer att få tillstånd att använda drönare.

Datainspektionen var på plats på konferensen och förtydligade vad de nya riktlinjerna innebär. Malin Ricknäs, jurist på Datainspektionen, meddelade även att fler riktlinjer kan komma.

Lösningar finns på krångliga tillståndsansökningar

Ett stort problem ligger även i de långa handläggningstiderna och återkommande ansökningsprocesserna. Det gör att det än så länge är väldigt knöligt att ansöka om tillstånd från länsstyrelsen. Datainspektionen presenterade möjligheten att ansöka om generella tillstånd, vilket underlättar både ansökan och handläggningen.

– Det innebär att man inte behöver ansöka om tillstånd till kameraövervakning för varje enskild flygning. Det ställer dock höga krav på den som ansöker att tydligt ange förutsättningarna för olika användningsområden med drönaren. Det kan exempelvis vara bra att dela upp en generell ansökan i olika kategorier, så att varje typ av användning kan prövas för sig, säger Malin Ricknäs, jurist på Datainspektionen.

– Det är mycket positivt med de riktlinjer som Datainspektionen tagit fram. Det visar på en insikt om att ny teknik och utveckling ska kunna användas för samhällsnyttiga tillämpningar. Vi ser fram emot att detta också får genomslag i lagförslag från den pågående utredningen, säger Olle Samuelson, vd BIM Alliance.

Stämningen under konferensen var väldigt positiv och många ser ljust på framtidens användning av drönare.

Presentationer och intervjuer från konferensen

Presentationerna från konferensen hittar du på ULI Geoforums webbplats, liksom intervjuer med några av deltagarna.

Bakgrund

Datainspektionens riktlinjer till länsstyrelserna för bedömning av ansökan om tillstånd för kameraövervakning.

Läs även BIM Alliance och ULI Geoforums debattartikel om domen, publicerad i Dagens Samhälle.

Uppdaterad den