Justitiedepartementet konstaterar att svenska företag ligger i framkant när det gäller utveckling och användning av drönare. Domen i Högsta förvaltningsdomstolen, som slog fast att det normalt behövs tillstånd för att få använda drönare med kamera, försvårar för samhällsnyttig användning av tekniken.

För att underlätta för företagen och deras verksamhet föreslår departementet att fotografering med drönare ska undantas från kameraövervakningslagen. Undantaget innebär att tillstånd inte kommer att behövas. Enskildas personliga integritet ska i stället skyddas av reglerna i personuppgiftslagen.

Detta medför att den som använder drönare med kamera måste vidta åtgärder för att undvika integritetskränkningar, till exempel genom att se till att användningen har ett legitimt syfte och sker på ett öppet sätt.

– Med det här förslaget löser vi företagens problem, men ser också till att enskilda får ett starkt skydd mot integritetskränkande övervakning, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslaget omfattar även privatpersoners användning av drönare, däremot ska myndigheter fortsätta att följa reglerna i kameraövervaknings­­lagen. En utredning arbetar sedan i november 2015 med en bredare översyn av kameraövervakningslagen. Utredningen ska vara klar i juni 2017.

Justitiedepartementets förslag kommer att vara ute på remiss till mitten av februari och föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Läs regeringskansliets pressmeddelande om förslaget.

Läs även BIM Alliance och ULI Geoforums debattartikel om domen, publicerad i Dagens Samhälle.

Uppdaterad den