Gruppens första anhalt blev KTH XPRES Lab vid KTH:s skola för Industriell Teknik och Management. Här beskrevs och demonstrerades hur IT-stöd används i utvecklingen av produktionsprocesser och produktionsanläggningar inom främst verkstadsindustrin.

Det konstaterades att metodiken används i stor utsträckning i själva tillverkningsprocesserna av byggmaterial, medan man i byggprocessen, där byggmaterialet ska användas, arbetar mer traditionellt.

Vid Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad besöktes sedan det nybyggda BIM-labbet. Gruppen fick en uppvisning i hur man utnyttjar BIM-labbet i utbildningen Byggteknik & Design. Det visades prov på hur teknik kan användas på ett smart sätt för att utveckla en utbildning som idag examinerar ca 150 högskoleingenjörer årligen, och utöver detta ett antal byggproduktionstekniker.

Uppdaterad den