På konferensen får möjlighet att bli uppdaterad om den senaste tekniken, lagar och regler samt inspireras av flera exempel på hur drönare kan användas som ett viktigt och effektivt verktyg inom samhällsbyggnadssektorn idag och i framtiden.

Drönare används för att, med kamera och sensorer, samla in och visualisera geodata och annan data inom till exempel fysisk planering, byggande, gruvindustri samt skogs- och jordbruk.

Lagar och regler förändras i och med teknikutvecklingen, och inom drönarområdet har det hänt mycket. Den svenska domen, som kom hösten 2016 och innebar att användning av kamerautrustande drönare kräver tillstånd, orsakade en dipp i Sverige. Men nu ljusnar det för branschen! Riksdagen har beslutat att från och med 1 augusti 2017 får företag och privatpersoner använda drönare med kamera utan att söka speciellt tillstånd.

Något som kommer att vara aktuellt i januari 2018 är nya nationella föreskrifter för obemannade luftfarkoster som håller på att tas fram. De anpassas till kommande internationella regler. Dessutom har vi den nya EU-lagstiftningen Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla 25 maj 2018.

Läs mer om konferensen!

Uppdaterad den