Staffan Åkerlund konstaterar i artikeln att bristande kommunikation inom byggande och förvaltning kostar stora summor och refererar till beräkningar från Svensk Byggtjänst som menar att här finns miljarder att spara.

"Myriader av digitala system och tekniska speciallösningar för olika delar av byggprocessen, tredimensionella arkitektvisioner, konstruktionslösningar, produktionsstyrning, ekonomi eller förvaltning har talat förbi varandra. Snart är det över." skriver Staffan.

Digitaliseringen har skett gradvis och nu börjar man se stora framsteg. Det utvecklingsarbete som gjorts av BSAB 2.0, numera CoClass, har tagit två år och runt 150 specialister har varit inblandade. Tack vare tongivande aktörer inom branschen, däribland BIM Alliance, finns nu ett gemensamt digitalt språk, en standardiserad klassifikation av byggandets beståndsdelar. Och allt är körklart i BIM.

"De praktiska konsekvenserna av detta är en ny industriell revolution." menar Staffan.

Läs Byggindustrins ledarartikel i sin helhet.

Uppdaterad den