Digitaliseringen är en av de enskilt största förändringsfaktorerna i modern tid och påverkar alla delar av samhället. För att på bästa sätt kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter behöver styrningen av regeringens digitaliseringspolitik stärkas.

- Jag är glad över att så många kompetenta personer från olika delar av samhället vill vara med och bidra. Rådet blir en viktig aktör för ett tydligare statligt ledarskap inom digitaliseringen av Sverige, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

Regeringen inrättar genom dagens beslut Digitaliseringsrådet, vars uppgift är att främja genomförande av den samlade digitaliseringspolitiken. Rådet består av tio ledamöter och leds av Digitaliseringsministern. Regeringen uppdrar även till PTS att hålla ett kansli som stöd för arbetet i digitaliseringsrådet. Kansliet finansieras genom ett särskilt bidrag och väntas bestå av 3-4 personer. Dessa beslut är viktiga delar av den digitaliseringsstrategi som regeringen kommer att presentera under våren 2017.

Digitaliseringsrådet består av:

Ann Hellenius, CIO Stockholms Stad.

Anna Felländer, Swedish house of finance vid Handelshögskolan i Stockholm.

Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Darja Isaksson, digital strateg.

Jan "Gulan" Gulliksen, professor och dekan vid KTH.

Jeanette Andersson, rådgivare och affärsängel, Malmö Stads företagsinkubator Minc.

Martin Linder, förbundsordförande för fackförbundet Unionen.

Nicklas Lundblad. public policy och statliga relationer, Google.

Sara Mazur, forskningschef vid Ericsson AB.

Åsa Zetterberg, avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs mer om digitaliseringsrådet på regeringens webbplats.

Uppdaterad den