Om byggnaden ritas upp i en digital modell i stället för på papper blir det till exempel lättare att upptäcka om olika installationer krockar med varandra. Och sådana kollisioner som upptäcks under projekteringen i stället för när bygget pågår blir betydligt billigare att åtgärda.

En annan fördel är att modellen kan laddas med olika typer av information, till exempel tidplaner, kostnadskalkyler, hållbarhetsaspekter och energianalyser. Då kan datorn räkna ut hur utfallet förändras om en detalj justeras.

– De möjligheterna tror jag att vi bara har börjat nosa på än så länge. Datorn blir aldrig trött, så man kan låta datorn räkna ut hur många alternativ som helst. En arkitekt eller byggare kroknar efter bara några alternativ. Med datorn får vi mycket större möjligheter att analysera alternativ och välja det som är optimalt, säger Mårten Lindström.

Det finns också stora möjligheter använda modellen i förvaltningsskedet. Uppkopplade apparater och sensorer kan då rapportera till modellen och berätta om ventilationen i ett hus behöver åtgärdas eller hur ofta olika rum behöver städas.

– Det är bara i sin linda än, men att internet of things-tekniken har blivit tillgänglig skyndar på den användningen, säger Olle Samuelson, vd på BIM Alliance.

Ett aktuellt exempel på ett stort byggprojekt som genomförs utan pappersritningar är Slussen i Stockholm. Allt fler exempel på digitalisering inom byggprojekt visar att byggbranschen börjar bli digital på allvar, med hjälp av internet of things, samt virtuell och förstärkt verklighet.

Läs hela artikeln i tidningen Ny teknik

Uppdaterad den