Staffan Åkerlund beskriver i Byggindustrins ledare en teknikutveckling som kan leda till minskade byggkostnader men - framförallt till en större samhällsutveckling. En utveckling som kan inkludera lönsammare affärsverksamheter, digitala ledarskap, nytt systemtänkande, effektivare kommunikation, ökad produktivitet och kvalitet.

"framtiden är fortsatt ljus, inte minst tack vare fortsatt teknikutveckling" skriver Staffan Åkerlund i Byggindustrin.

Läs hela ledaren i Byggindustrin

Uppdaterad den