Satsningen ingår i ett regeringsuppdrag för digitalisering av industrin och kopplar även till regeringens strategiska samverkansprogram för uppkopplad industri och nya material.

- Projekten ska bidra till att svensk industri kan ta en tätposition inom digitalisering, något som är nödvändigt för vår framtida konkurrenskraft, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

De sex projekten får sammantaget finansiering med 22 miljoner kronor under två år, industriföretagen som deltar bidrar med minst lika mycket.

Läs mer om projekten i Vinnovas pressmeddelande

Uppdaterad den