Torbjörn Fängström är programchef för ett av regeringens strategiska innovationsprogram, Internet of Things. Under BIM Alliance och Geoforum Sveriges konferens Arbeta Smart 2017 berättade han mer om IoT teknikens påverkan och inverkan på samhällsbyggnadssektorn, vilken potential som finns i arbetet med digitala metoder framåt och varför IoT är ett intressant verktyg i samhällsbyggandet.

IoT kan dels skapa förutsättningar för nya tjänster och lösningar, ta t.ex. nya lås som kan låsas upp via mobilen. Det här kan både effektivisera och underlätta för hemtjänsten och för nya transport tjänster, varor och mat levereras hem till dig utan att du behöver vara på plats. De billiga sensorerna och möjligheten att enkelt koppla upp dessa gör att vi får en mycket bättre bild av vår omvärld, vi går från att gissa och exploatera till att faktiskt se och förstå, säger Torbjön Fängström och fortsätter:

IoT kan ha en mycket stor inverkan på de flesta branscher och områden så som smartare och effektivare transporter i staden, smartare och effektivare hus med effektivare användning av t.ex. energi. IoT kan dels skapa förutsättningar för nya tjänster och lösningar, ta t.ex. nya lås som kan låsas upp via mobilen. Det här kan både effektivisera och underlätta för hemtjänsten och för nya transport tjänster, varor och mat levereras hem till dig utan att du behöver vara på plats. De billiga sensorerna och möjligheten att enkelt koppla upp dessa gör att vi får en mycket bättre bild av vår omvärld, vi går från att gissa och exploatera till att faktiskt se och förstå.

Torbjörn Fängströms presentation

Torbjörn Fängström berättar vidare om IoT teknikens påverkan och inverkan på samhällsbyggnadssektorn:

– Här finns stora möjligheter både till framtida nya tjänster och effektivisering. En utmaning kommer dock att vara standardisering och interoperabilitet, dvs att olika system ska kunna kommunicera med varandra. I dag är området mycket fragmenterat, ”ett gränssnitt för varje applikation”. En annan utmaning är säkerheten, varje uppkopplad pryl kan hackas och det är svårare att ha samma säkerhet kopplad till olika prylar som i dag finns till datorer. Ytterligare ett problem kan vara att det är svårt att motivera en högre kostnad för en förbättrad säkerhet. Ägaren av den uppkopplade prylen har kvar sin funktionalitet även om prylen t.ex. var delaktig i en DDOS attack. Kan vi hantera dessa två utmaningar, fragmentering och säkerhet finns det en väldigt stor potential i IoT, säger Torbjön Fängström och fortsätter:

IoT kan skapa både ett effektivare, ett smartare och ett mer begripligt samhälle. IoT Sverige fokuserar idag på projekt som både ska kunna generera samhällsnytta och växande företag. Alla projekt ska utgå från samhällsutmaningar och ta fram lösningar till dessa genom IoT.

Uppdaterad den