Sedan kartläggningen 2013 har vi på Chalmers jobbat aktivt med en omstöpning av utbildningen "Projekt Samhällsbyggnadsteknik". I projektet stöptes de två ingenjörsutbildningarna om tillsammans med kandidatutbildningen. I omstöpningen skapades en lärsekvens med fokus på ingenjörsmetodik och då speciellt BIM samt GIS med mera, säger Mikael Viklund Tallgren (bilden) som är forskningsingenjör på Chalmers tekniska högskola.

Omstöpningen som haft störst genomslag beror på att vi jobbar mer integrerat med BIM. Istället för att ha separata verktygskurser så inkluderar vi BIM-verktyg i våra utbildningar. Vi satar även på informationshantering med många kurser genom hela utbildningen, säger Mikael Viklund Tallgren och fortsätter:

I de tre samhällsbyggnadsteknikprogrammen (Civilingenjör, Högskoleingenjör samt Kandidatutbildningen Affärsutveckling och Entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik) jobbar vi redan från första kursen med att skapa en BIM-modell som får agera ”virtuellt”-labb genom utbildningen.

Det virtuella labbet och modellen används till exempel för att koppla an till tidiga energiberäkningar genom att plocka ut volymer av material ur modellen.

Modellen används för att:

  • Till att göra överslagsräkningar på buller.
  • Överslagsdimensionera ventilationsaggregat.
  • Exemplifiera lastfall och åskådliggöra kopplingen mellan hållfasthetslära och verklighet genom att exemplifiera olika infästningar och förenkla modellen till en ”teoretisk” modell för hållfasthetsberäkningar i enklare fall.
  • Som studieobjekt för att förstå modellgranskning och samordning och klassificering.
  • Till att förstå ljudklassning/ljudmiljö och värmeeffektbehov med avseende på olika stomkonstruktioner.
Sammanfattning av kartläggning

Kartläggningen har genomförts av Niclas Andersson Malmö Högskola under 2013 och följts upp under 2017 av Gustav Jansson vid Luleå Tekniska Universitet.

Vidare använder vi oss av BIM-verktyg för att tolka och förstå detaljplaner och hur verktygen kan användas för att göra en bättre samhällsplanering, med volymstudier, skuggstudier, gaturumsutformning och allmän tillgänglighet i offentliga miljöer, säger Mikael Viklund Tallgren och fortsätter:

Generellt kan man säga att vi har en vision om att modellerna fortlöpande skall följa med i utbildningen, genom hela byggprocessen, och på så sätt lyfta fram och tydliggöra koncept.

Figur från kartläggning av BIM vid lärosäten:

Uppdaterad den