BIM Akademin, en av BIM Alliance intressentgrupper vars uppgift är att samla högskolor, universitet och utbildningsföretag kring utbildningsfrågor inom BIM, delar nu med sig av erfarenheter från deras senaste omvärldsbevakning av BIM-utvecklingsarbeten runt om i världen.

Ett intressant exempel är NATSPEC årliga kartläggningen av BIM-utbildningar runt om i världen som presenterades i maj 2017, berättar Gustav Jansson, ansvarig för BIM Akademin.

– NATSPEC är en Australiensisk intresseorganisation för strategisk informationshantering inom byggande, vilken stödjer större byggprojekt med kunskap om informationsstrukturer: Finansiellt stöd kommer från statliga offentliga organisationer samt entreprenörer, konsulter och arkitekter, säger Gustav Jansson och fortsätter:

– För att utveckla utbildningar vid Svenska lärosäten inom BIM Akademin och se hur olika strukturer för BIM-utbildningar kan stödjas, så bjöds representanter från Buildings Smart Norge in till BIM Akademins möte den 7 april. Eilif Hjelseth (Buildings Smart Norge) och Tor-Arne Bellika (Smart Construction Cluster) berättade om strukturer för utbildning och certifiering baserat på lärplaner som utvecklats inom Buildings Smart Norge, berättar Gustav Jansson.

Läs mer om lärplanerna här!

– Norge har inte något forum motsvarande BIM Akademin på nationell nivå och utveckling av strukturer för lärande inom digitaliserat byggande är något som är centralt för ett antal projekt i Sverige just nu. Så samarbetet med Buildings Smart Norge och Smart Construction Cluster är något som BIM Akademin har som avsikt att upprätthålla, säger Gustav Jansson och fortsätter:

Det fortsatta arbetet inom BIM Akademin har som syfte att samla och sprida kunskap om lärande inom digitaliserat byggande där nästa träff sker i slutet av augusti 2017.

Uppdaterad den