– Vi har till stor del liknande utmaningar kring BIM i många europeiska länder. Så möjligheten att träffa kollegor från hela Europa, för att dela erfarenheter och diskutera utvecklingsområden samt de processer som BIM påverkar, är verkligen spännande och stimulerande arbete. Fokus ligger följaktligen mycket på kunskaps- och erfarenhetsutbyte, men delar av gruppen bedriver även lobbyverksamhet gentemot olika EU initiativ. Manifestet ”Making BIM a global success” är endast en av många aktiviteter som gruppen arbetar med, säger Joakim Örn, från Veidekke som driver BIM-gruppen inom FIEC.

Gruppen bildades av ett flertal anledningar. Dels för att knyta bättre kontakt med andra initiativ som finns, exempelvis EU BIM Task Group-för offentlig sektor, och dels för att sprida nationella BIM initiativ från de olika medlemsländerna.

– BIM förändrar byggandet och våra etablerade processer i grunden. FIEC som representerar alla medlemsföretag, stora som små, har publicerat detta manifest för att belysa potentialen i BIM, men tar samtidigt upp utmaningarna för att få en fullständig implementering i samtliga bolag och sektorer. Då handlar det till stor del om att identifiera drivkrafter för att små och medelstora företag inte ska hamna efter i denna utvecklingen på grund av bristande kunskap, hårdvara eller finansiering, säger Joakim Örn och fortsätter:

– Faktorerna vi har identifierat i arbetsgruppen är dels att EU och nationella regeringar genom investeringar och policyer behöver driva digitaliseringsfrågan ”top-down”. Men framförallt måste industrin själv driva den digitala transformationen framåt. Lyckas vi med det kommer vi att öka industrins produktivitet, konkurrenskraft, kundnöjdhet och rykte.

Läs mer om manifestet: Making BIM a global success

Uppdaterad den