Installatörsföretagen har sedan 2012 genomfört flera projekt för att bidra till spridning av BIM för installationer. Resultaten kan användas av installatörer, projektörer, byggare och byggherrar.

Att utveckla vår bransch är viktigt och att få medverka i detta arbete är ett stort privilegium. Det finns så många kunniga personer inom vår bransch som tillsammans kompletterar varandra till att få branschen att utvecklas, säger Hans Söderström från installatörsföretagen och fortsätter:

3D-projektering och kollisionskontroll med mera har länge fungerat, men att sedan ta till vara all den information som finns i modellerna för kalkyl, tidplanering, inköp har tyvärr släpat efter i teknikutvecklingen. Orsaken kan vara flera, saknaden av kunskap om hur man kan jobba är ett första steg, olika programvarors förmåga att föra information mellan varandra en annan. Dyra programvaror/licenser också en orsak, men här finns alternativ hur modellerna kan användas utan dessa, även här en viss kunskapsbrist!

Vi håller nu på inom olika utvecklingsprojekt att försöka ”rätta till dessa brister”. Vi inom Installatörsföretagen driver ett Innovationsforum, där en av grupperna just arbetar med BIM och Digitaliseringen inom branschen. Intresse att vara med i olika arbets-/utvecklingsgrupper mottas gärna, säger Hans Söderström.

Är du intresserad av att veta mer och bidra till arbetet? Hör av dig till Hans Söderström. E-post: hans.soderstrom@installatorsforetagen.se

Mer om BIM för installatörer

I nypublicerade rapporter från SBUF-projektet beskrivs vad som är gjort och vad som behöver göras gällande ledningsfrågor och hjälpmedel. Rapporterna tar upp exempel på hur vi skapar effektivare installationer med 3D-modeller och BIM, vad vinsterna med BIM består av och hur installationsföretagen framåt kan arbeta smidigare.

Uppdaterad den