– Vi har anammat ett svenskt begrepp för fenomenet och fastnade för "bestämningsgrad", säger Rogier Jongeling, ansvarig för BIM-tekniska frågor på BIM Alliance, som tillsammans med Håkan Norberg, Plan B, tagit fram rapporten.

– Vi har med hjälp av BIM Alliance intressentgrupper diskuterat ett möjligt upplägg, som vi har sammanfattat i rapporten. Rapporten innehåller praktiska exempel och gör att man redan idag kan använda bestämningsgrad för BIM, förklarar Rogier Jongeling och fortsätter:

– Rapporten riktar sig till alla som arbetar med framtagning och mottagning av digitala informationsleveranaser i den byggda miljön. Detta arbete utgör en viktig input till det pågående arbetet med Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata.

Projektet har fått medel från SBUF och BIM Alliance. Nu är rapporten klar att ladda ned!

Uppdaterad den