Utlysningen omfattar en finansiering på 10 miljoner kronor plus ett krav på samfinansiering från de sökande organisationerna på 50 procent av projektens kostnader, vilket innebär att utlysningen totalt omfattar 20 miljoner kronor.

Utlysningen stänger den 24 oktober. Beslut om vilka projekt som blir beviljade medel fattas senast den 5 december.

– Vi välkomnar såväl mindre studier, kartläggningar och synteser som större studier, piloter eller demonstrationer. Projekten kan påbörjas direkt efter beslut att att projektet får pengar och kan pågå som längst till och med december 2019, säger Amy Rader Olsson, programchef för Smart Built Environment.

– För att underlätta för dig som vill söka har vi spelat in två filmer. I den ena filmen beskriver vi utlysningen och vilken typ av projekt som vi söker. Vi ger även exempel på frågeställningar som vi tror är relevanta inom de båda delutlysningarna. Den andra filmen handlar om hur du gör för att ansöka och vad du bör tänka på när du skriver din ansökan, berättar Amy Rader Olsson.

Här finns filmerna om utlysningen och hur du ansöker tillsammans med mer information om utlysningen.

Uppdaterad den