Ingemar Lewén, Sveriges och Trafikverkets representant i EU BIM Task Group.

– Det är tyvärr inte alla myndigheter i Europa som förstått att BIM är en central fråga och därför är gruppen viktig. Nu har vi jobbat fram en handbok där läsaren får en inblick i vad BIM är och att det behövs ett helhetsperspektiv i arbetet, säger Ingemar Lewén som representerar Sverige och Trafikverket i gruppen (bilden).

Tanken är att handboken ska ge offentliga intressenter strategiska och praktiska verktyg för införandet av BIM som ett led i ett omfattande förändringsprogram. Handboken bygger på aktuell kunskap och europeisk praxis, som syftar till enhetlighet och synergier på EU-marknaden.

Det pågår många BIM-initiativ i Europa och i handboken presenteras exempel från alla medverkande länder på hur man tagit sig an frågan strategiskt och på en övergripande projektnivå.

Läs mer och ladda ner boken

Uppdaterad den