Just nu pratar alla om digitalisering. Det första vi tänker på är kanske hur den förändrat våra liv som konsumenter och privatpersoner.

BIM Alliance vd Olle Samuelson

Bättre lösningar

Digitaliseringen har förändrat våra liv, med nya sätt att kommunicera och många nya tjänster som Spotify och Uber. Möjligen är det svårare att se förändringarna i våra arbetsliv, och framförallt inom samhällsbyggandet: en stor, fragmenterad sektor med tusentals företag, med sen länge invanda arbetssätt och roller. Det gör den trögföränderlig, särskilt när det gäller förändringar som rör många samtidigt.

Trots det händer det mycket även inom vår sektor. En av de främsta digitala drivkrafterna stavas ”BIM” – Byggnadsinformationsmodellering. Konceptet innebär att vi bygger smarta modeller i datorn som beskriver våra byggnader, vägar och järnvägar med all den information vi behöver om både produkten (till exempel en väg) och processen.

Minska klimatavtrycket

Med hjälp av modellerna kan vi idag analysera och optimera fram bättre lösningar, vi sparar tid och kostnader, vi minskar fel i projektering och byggande, och vi kan minska vårt klimatavtryck.

Vi kan mäta belastningar på broar, fukthalt i konstruktioner, trafikflöden och beteenden.

Kopplar vi sedan på ”Internet of things”, det vill säga sensorer ute i verkligheten som samlar in data, och ”Big Data” som hjälper oss att analysera de stora datamängderna tillsammans med BIM-modellerna, ja då har vi helt nya möjligheter. Vi kan mäta belastningar på broar, fukthalt i konstruktioner, trafikflöden och beteenden, allt för att ligga steget före i våra åtgärder och skapa smidigare miljöer för trafikanter och andra.

Stora satsningar

Det här händer just nu, men vi är nog många som tycker att det inte går tillräckligt fort. Vad behövs för att öka takten? En del av svaret är visionära byggherrar som ställer krav! De har störst nytta av BIM och de har överblick över aktörerna och kan driva på genom kravställning och nya incitament. Trafikverket kräver sedan flera år BIM i alla sina investeringsprojekt, något som har ställt om leverantörernas arbetssätt.

De som kommer nyutbildade till vår sektor kommer inte att nöja sig med gamla arbetsmetoder.

Standarder för att få alla modeller att prata med varandra, oavsett vilken programvara som används t ex IFC (Industry Foundation Classes) har funnits länge men börjar nu användas av allt fler. Kanske finns den starkaste drivkraften ändå hos nästa generation. De som kommer nyutbildade till vår sektor kommer inte att nöja sig med gamla arbetsmetoder. De kommer att kräva att informationen finns lätt tillgänglig i närmaste läsplatta eller smarta telefon.

Det görs också stora satsningar både från offentlig och privat sektor. Bland annat finns det stora långsiktiga innovationsprogrammet ”Smart Built Environment” där staten och näringslivet arbetar tillsammans för att driva på den digitala utvecklingen. Digitalisering är alltså i högsta grad relevant för samhällsbyggandet och infrastruktursektorn. Det har hänt hos andra tidigare, nu händer det hos oss!

Text: Olle Samuelson, vd BIM Alliance


Krönikan publicerades i bilagan "Infrastruktur" som gavs ut med tidningen Dagens Nyheter den 16 mars 2018 och på webbplatsen Tillväxt Sverige.

Till webbplatsen Tillväxt Sverige

Uppdaterad den