Priset på på 50 000 kronor delades ut av SBUF. Den belönade standarden för hur man effektivare granskar system- och bygghandlingar utvärderades under 2017 och under 2018 sätts det i drift fullt ut. Genom att standardisera och digitalisera den omfattande hanteringen i granskningsprocessen sparar man mycket tid, förenklar hanteringen, ökar tillgängligheten och minskar risken för missförstånd.

– Nu vet alla vet vad som gäller utifrån standarden. Varje aktör i byggbranschen kan använda standarden som leder till enklare, roligare och smartare samverkan för alla projektdeltagare, säger Ulf Larsson, Chef operativt stöd, NCC Building Sverige, som initierade att utveckla den nya standarden.

Till standarden på BEAst webbplats

Lär dig mer om den standarden i BIM Alliance infoblad

Uppdaterad den