På frukostmötet ger vi plats för en diskussion där det är högt i tak och vi för ett samtal om ”Hinder och drivkrafter för BIM”. Debatten sätter ljuset på att vi ännu inte lyckats uppnå de nyttor som vi önskar med BIM i samhällsbyggnadssektorn.

Vi inleder mötet med en kort presentation om hinder och drivkrafter för BIM. Utgångspunkt är en färsk forskningsrapport som presenteras av Henrik Linderoth, professor Jönköpings Universitet.

På detta följer en paneldiskussion med Örjan Wikforss, arkitekt och professor i projektkommunikation, Svante Hagman, ordförande för BIM Alliance, Birgitta Olofsson, vice VD Tyréns, och Andreas Udd, VD VRA Rörinstallationer. I diskussionen lyfts frågorna: ”Hur har utvecklingen sett ut?” och ”Vad har vi lärt oss hittills, och vad vi behöver göra nu?”. Anna Bellman, journalist, modererar diskussionen.

Program och anmälan hittar du i BIM Alliances kalendarium.

Tidigare inlägg i debatten

Här kan du ta del av de tidigare inläggen i debatten om BIM.

Dags att syna BIM-bluffen
BIM kräver mer än digitalisering av gamla arbetssätt
Snacka om digitalisering
BIM är en process, inte ett statiskt verktyg
Byggbranschen har inte gått i bräschen

Uppdaterad den