Anna Lundin, Gerdes

Anna Lundin, Gerdes


Anna Lundin arbetar på Gerdes solutions där hon har ansvar för struktur, administration, planering och kommunikation. Gerdes är ett litet bolag med två anställda. Grunden till verksamheten startade för ungefär tio år sedan, och de blev ett aktiebolag för två år sedan.

Vad är mest intressant för dig på konferensen?

– Jag vill framförallt höra vad Remi har att berätta om det nya regelverket. Det känns fortfarande oklart vad som gäller, och för oss kan det få väldigt praktiska konsekvenser.

Hur tror du att vi arbetar med drönare om 5 år?

– Då tror jag att användandet av drönare har slagit igenom ordentligt inom forskarvärlden och att vi blir anlitade till att utföra mer forskningsinriktade uppdrag vad det gäller mätning och data.

Rushana Murtazina, student Lunds universitet

Rushana Murtazina

Rushana Murtazina studerar till GIS-ingenjör vid Lunds universitet.

Vad ser du mest fram emot att få höra på konferensen?

– Jag är här för att lära mig mer om drönare och molnpunkter. Jag ser att drönare blir ett viktigt arbetsredskap för mig när jag är färdig med mina studier. Det här är också ett tillfälle för mig att lära mig mer om möjligheterna att arbeta med 3D.

Hur hoppas du att vi arbetar med drönare om 5 år?

– Om 5 år tror jag att vi använder drönare mycket mer än idag, ja, det kommer kanske att vara fullt av drönare. Drönare är framtiden för hela GIS-branschen.

Uppdaterad den