Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Jag har under de två senaste månaderna varit ombord på BIM Alliance och jag har under den här tiden haft fokus på att träffa våra medlemmar och intressenter. Det finns ett stort engagemang och en vilja bland dem jag mött att utveckla organisationen. Stort tack till alla för de goda samtal som jag hittills har fått.

BIM Alliance i rörelse

Vi jobbar nu med att vässa vår organisation och erbjudande utifrån de inspel vi har fått. Ett viktigt underlag är de djupintervjuer som vi gjort med 18 medlemsföretag. På årsmötet 21 april stämmer vi av inriktningen brett med er.

BIM Alliance ska vara möjliggörare för samhällsbyggnadssektorn och branschen att ta sig framåt på resan mot hållbarhet.

Teknologi, ledarskap och samhällsfaktorer samverkar och påverkar förutsättningarna för branschens utveckling. BIM är en av flera viktiga ingredienser som är möjliggörare för branschen.

På gång inför 2020

Den internationella organisationen buildingSmart som jobbar med att främja öppna, digitala standarder för samhällsbyggnadssektorn ska ha en svensk avdelning. Den kommer att ligga hos BIM Alliance och från nyår har vi ett svenskt så kallad buildingSmart Chapter, som ersättning för det existerande nordiska.

BIM Alliance har med denna svenska buildingSmart-avdelning en bättre chans att få gehör internationellt. Jag hoppas att svenskt digitalt kunnande kan vara vår språngbräda ut på den internationella scenen.

Vi kommer under 2020 att bjuda in till dialogmöten med er för att få input till hur vår samhällsbyggnadsbransch, och mer specifikt våra medlemsorganisationer, får ut mest värde av den svenska buildingSmart-avdelningen.

För att vi ska bli framgångsrika krävs ett brett stöd från er och gärna många nya medlemmar som bidrar med idéer, erfarenheter och kunskap. Det är en kollektiv process som bara kan lyckas om vi gör det tillsammans.

Bra att veta är att buildingSmart tar fram branschstandarder som lämnas över till ISO för att bli formella standarder. Därför är engagemanget i buildingSmart viktigt.

Välkomna till ett spännande år 2020 med mycket rörelse i BIM Alliance!

Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Uppdaterad den