Susanne Nellemann Ek, VD

Vart ska vi?
Tillsammans ska vi skifta över till ett hållbart samhällsbyggande. Hållbarhetsfrågan har aldrig varit viktigare än nu. Ett datadrivet arbetssätt kommer att spela en nyckelroll, liksom vår förmåga att skifta in i en digital kultur. BIM-modeller och Digitala tvillingar har en stor betydelse när vi ska jobba datadrivet och utveckla branschen och samhället.

Det är när vi jobbar datadrivet som:

· Vi kan uppnå hållbarhet på systemnivå i samhällsbygget och på byggnadsnivå.
· Vi får mer välfärd för pengarna – mer byggnad och anläggning för pengarna.
· Vi kan öka attraktiviteten i byggsektorn – frigöra tid för analytiskt arbete. Och åstadkomma en säker arbetsmiljö i sektorn.

Vem är jag?
Jag kommer som närmast från en roll som VD för Geoforum Sverige, en intresseorganisation för geodata och GIS som också är mycket aktiv inom digital samhällsbyggnadsprocess. Jag har tidigare jobbat som samhällsplanerare, och jag har varit utvecklingsledare för digitalisering av planering och bygglovsprövningen i kommun. Jag är utbildad inom hållbarhet, vilket jag nu ser var ett mycket välmotiverat val.

Jag vill träffa dig!
Den grundprincip som jag lever efter är att varje fråga har två sidor, och det innebär att jag söker flera perspektiv innan jag fattar mina beslut. När jag vet vart vi ska – då driver jag tydligt den agendan. Jag vill nu börja med att skapa mig en väl förankrad bild av BIM Alliance, vilka våra frågor är och vart vi ska. Jag vill lyssna till dina åsikter och ta del av vad du anser vara viktigt och mest angeläget just nu. Jag ses gärna över kopp kaffe, i ett möte eller under ett nätverkssammanhang.

Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Kontakta Susanne

Uppdaterad den