I en nypublicerad rapport visar Christian Koch, Professor i byggproduktionsledning vid Chalmers, att projektproduktiviteten i svenskt byggande har ökat med 3,9 procent sedan 2014, det vill säga en ökning med nära en procent per år.

– Med tanke på att tidigare undersökningar som SCB presenterat visat på att produktiviteten sänkts under lång tid tycker vi att det här känns om mycket positiva siffror, kommenterar han på CMBs webbplats.

Studien baseras på underlag från de 500 största byggprojekten i Sverige under 2018 och andra resultat som känns positiva för byggsektorn är att partnering både sänker byggkostnader och ger mer nöjda aktörer. Även användandet av BIM sänker kostnader, framför allt vid byggnation av flerbostadshus och lokaler.

Christian Koch, Professor vid Chalmers och Mikael Anjou, författare till boken Den ineffektiva byggbranschen

Den 28 maj håller BIM Alliance ett webbinarium om Läget med byggeffektiviteten i Sverige. Christian Koch presenterar där resultaten från studien. Vi har också bjudit in Mikael Anjou som är aktuell med boken "Den ineffektiva byggbranschen" som ger sin kommentar till forskningsstudien.

På CMBs webbplats kan du ladda ner rapporten och två följerapporter baserade på el- samt VVS-branchen.

Forskningsstudien ”Produktivitetsläget i svenskt byggande 2018” har genomförts med stöd från Centrum för management i byggsektorn (CMB) samt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

Uppdaterad den