Är du byggprojektprojektledare och är nyfiken på hur digitala verktyg underlättar för dig att leverera? Vill du få koll på hur digitala verktyg kan stödja din process? Eller går du en utbildning på högskola eller yrkeshögskola – och vill lära dig i sällskap med yrkesverksamma? Då har BIM Alliance ett erbjudande till dig. Den 18 maj hade intressentgruppen för projektledning workshop som spelades in. Inspelningen är en guldgruva för dig som vill få en överblick över programvaror som underlättar projektledningsarbete. På intressentgruppsmötet delade kollegor i branschen generöst med sig av sina erfarenheter.

Några råd till byggprojektledare från workshopen:

  • Fokusera på målet – vad ska vi uppnå och vad ska vi leverera för information till beställaren/byggherren? Vad är förväntan? Det får sätta agendan för vilka verktyg som används.
  • Planera en bra uppstart av byggprojektet – till exempel en kickoff där du som projektledare leder en workshop där ni bestämmer hur ska kommunicera i projektet. Vilka verktyg hjälper er att dela information och jobba smart med informationen? Du kan utgå ifrån den tavla med verktyg som vi arbetat fram här. Sätt er process i centrum och prata sedan igenom vilka digitala verktyg som ni behöver.
  • Planera för många överlämningar av information i projektet. Byggprojekt från programstadie till överlämning pågår under lång tid. Det är en utmaning att jobba strukturerat med information med många olika aktörer i tidigt skede och senare i projektet.

Mötet leddes av Åsa Gatter och Marcus Bengtsson som också leder intressentgrupp projektledning. Åsa jobbar till vardags på NCC och har varit byggprojektledare nu senast för bygget av NCCs huvudkontor. Marcus är affärsområdesansvarig på teknikkonsultbolaget TIKAB och har erfarenhet av helt digital informationshantering i stora och komplexa projekt.

Johannes Ris, Byggstyrning medverkar också och ledde workshopen. Han har tillsammans med beställare och byggherrar erfarenhet av ett av få helt modellbaserade byggprojekt – från projektering, upphandling och inköp till produktion och förvaltning.

Kontakta Marcus Bengtsson om du vill ta del av inspelningenBIM Alliances intressentgrupper fungerar som forum för utbyte av BIM-erfarenheter mellan branschens aktörer. För att delta i en intressentgrupp behöver din organisation vara medlem i BIM Alliance.

Uppdaterad den