BIM Alliance vd har haft ordförandeposten i styrgruppen för CoClass sedan start, tidigare under ledning av Olle Samuelson.

Vad är det här för grupp, vad gör ni?

– Styrgruppens uppgift är att hantera den långsiktiga utvecklingen och finansieringsmodellen för CoClass. En utmaning är att få en bred förståelse i samhällsbyggnadssektorn för att alla användare behöver vara med och betala för förvaltning och utveckling av systemet.

– CoClass ägs gemensamt av ett antal statliga byggherrar och förvaltare samt aktörer som Svensk Byggtjänst, SKR och BIM Alliance. Varje ägare har en representant i styrgruppen.

Vad kommer du driva för frågor som ordförande?

– CoClass ska vara till så stor nytta som möjligt för så många som möjligt. Det är branschens aktörer som med en enorm arbetsinsats arbetat fram CoClass och jag känner ett stort ansvar för att förvalta den arbetsinsatsen.

– Utomlands tittar man avundsjukt på det guldägg vi nu har och vi ska känna stolthet och ta till vara potentialen.

Hur har BIM Alliance medlemmar nytta av det här?

– För att beskriva en digital helhet så behövs flera delar till exempel klassifikation, processbeskrivningar och teknik. Med CoClass har vi i Sverige en stark position även på klassifikationssidan och det försprånget ska vi använda.

– I kombination med vår goda förmåga att komma överens och göra som vi sagt – med andra ord arbeta standardiserat och digitalt – ja då kan vi ta en tätposition när det gäller att effektivisera byggsektorn med digitaliseringens möjligheter.

CoClass ägare

CoClass ägs gemensamt av BIM Alliance, Svensk Byggtjänst, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Trafikverket, Region Stockholm, Swedavia, Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk, Akademiska hus och Specialfastigheter.

Svensk Byggtjänst ansvarar för att förvalta och utveckla CoClass på uppdrag av ägarna.

Personer som deltar i gruppen
  • Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance, ordf
  • Urban Månsson, Svensk Byggtjänst
  • Bo Baudin, Sveriges kommuner och regioner (SKR)
  • Ingemar Lewén, Trafikverket
  • Sara Hederos, Region Stockholm
  • Elisabeth Svedberg, Swedavia
  • Krister Silemo, Samverkansforum som bland annat representerar Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk, Akademiska hus och Specialfastigheter

Varje ägare har en representant i styrgruppen.

(Uppdaterad maj 2020)

Uppdaterad den