Lyckligtvis finns det positiva exempel där vi ser verklig omställning och det är något som vi fortsätter att lyfta inom BIM Alliance. Vill du få en föraning om vad som väntar runt hörnet och inspireras av nya affärsmodeller eller vad som kommer vara en bra satsning inför framtiden? Kolla då in "Arbeta smart inom planering och byggande" som vi arrangerar tillsammans med vår systerorganisation Geoforum. Med start den 9 september får du under hösten lyssna till talare som ligger i framkant vad gäller BIM och digitalisering i Sverige. Som medlem i BIM Alliance deltar du kostnadsfritt på flera av mötena under Arbeta Smart.

Det statliga innovationsprogrammet Smart Built Environment är en annan positiv kraft. Här är just nya affärsmodeller och värdekedjor för vår sektor ett viktigt område för att kunna utnyttja kraften i digitalisering och industrialisering. Här har vi alla ett ansvar. Det är vi som är verksamma i arbetslivet just nu som har i uppgift att leda omställningen.

En positiv möjliggörare för sektorn är även BIM Alliance intressentgrupper där våra medlemmar jobbar tillsammans med pusselbitar för hur vi ska bli en mer hållbar sektor. Intressentgrupperna är en neutral plattform för sektorns aktörer för att göra svåra saker tillsammans. FN:s hållbarhetsmål är vägledande för all verksamhet inom BIM Alliance.

Efter en förhoppningsvis solig och härlig sommar, för de flesta på hemmaplan i Sverige, så ses vi uppladdade inför hösten. Då hoppas jag på ytterligare krafttag för ett hållbart samhällsbyggande!

Glad sommar!

Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Uppdaterad den