Projektet Avtalsjuridik för digitala modeller pågår till sommaren 2021 och kommer specifikt titta på:

  • Hur behoven av spårbarhet i gemensamma modeller kan hanteras, med avseende på äganderätt, nyttjanderätt och upphovsrätt
  • Utvecklade arbetssätt för att undvika och/eller hantera överskottsinformation i modeller
  • Behov och utveckling av mallar eller annat stöd för att hantera modeller avtalsjuridiskt.

I projektet deltar bland andra NCC (som är sökande hos SBUF), Byggstyrning i Mälardalen AB, Foyen Advokatfirma och Tyréns. Inom projektets ram ingår kontakter med Byggandets KontraktsKommitté, där man för närvarande förhandlar om nya standardavtal för entreprenader, AB och ABT.

Har du inspel?

Projektet söker nu bra exempel på hur man idag hanterar de juridiska frågorna runt modellhantering. Kontakta gärna projektledaren Mårten Lindström om du har erfarenheter att bidra med eller vill veta mer om projektet.

Vi är glada att vi nu tack vare medel från SBUF och engagemang från medlemmarna som arbetar i projektet kan stötta branschen att driva arbetet med avtal framåt.

Uppdaterad den