Vid intressentgrupp Anläggnings senaste möte med tema Beställarkrav på anläggningsinformation samlade 30 personer. Här fick Trafikförvaltningen Region Stockholm och Trafikverket användbar feedback på de projekt som presenterades.

Intressentgrupp Anläggning jobbar nu vidare för att beställare och kravställare ska använda sig av gruppen för dialog om kravställning.

En av föredragshållarna på intressentgruppsmötet den 14 oktober var Sara Hederos från Trafikförvaltningen Region Stockholm. Hon berättade om förvaltningens digitaliseringsarbete och testade sina idéer om tillvägagångssätt på gruppen. Hon fick med sig en hel del matnyttig feedback.

Karin Andersson från Trafikverket och Nicholas Alvén från BIM Alliance intressentgrupp Mjukvara pratade om projektet att införa IFC4.3 som krav. Även här fick anläggningsgruppen agera bollplank och ge sin syn på vad man såg för risker, nyttor, möjligheter med mera.

Smart Built Environment projekt Smart modelleverans i infrastrukturprojekt (SMIL) presenterades också. Det är ett utmärkt exempel på leveransspecifikationen som kan användas här och nu.

Stort tack till Sara Hederos, Trafikförvaltningen, Karin Andersson, Trafikverket och Nicholas Alvén, BIM Alliance för givande presentationer!

Nästa träff blir den 9 februari.

Om du jobbar i en organisation som är medlem i BIM Alliance kan du mejla intressentgruppsledaren Pontus Bengtson för att få tillgång till allt material samt påminnelsemejl om nästa möte.

Uppdaterad den