Samarbete över professionsgränserna är också en bärande tanke i höstens mötesserie Arbeta smart inom planering och byggande som just nu pågår och som vi arrangerar tillsammans med föreningen Geoforum Sverige.

EU prioriterar digitalisering inom samhällsbyggnad

Det var glädjande att se att Ursula von der Leyen i sitt State-of-the-European-Union-speech i september hade fokus på arbetet med ny teknologi i samhällsbyggnadssektorn och vikten av digitalisering som hävstång för en hållbar sektor. Man kan säga att digitalisering i byggbranschen sattes högst på dagordningen i EU. I samma tal torgfördes ett europeiskt Bauhaus – A new European Bauhaus – med co-creation med arkitekter, ingenjörer och designers. Ett tätt samarbete över professionsgränserna är en viktig del i arbetet med att återstarta Europa med en renoveringsvåg och bli ledande inom cirkulär ekonomi.

Riksdagsmotion om lagkrav på BIM

Även här i Sverige har BIM Alliance frågor lyfts till högsta politiska nivå. Adnan Dibrani (S), som är riksdagsledamot och ledamot i Finansutskottet, har motionerat om att det är dags för lagkrav på BIM i Sverige när det gäller stora bygg- och infrastrukturprojekt. Han menar att de internationella exemplen på lagkrav talar för att sådana bör finnas även i en svensk kontext. Vad säger du, är han något på spåren? Läs motionen här.

Det är definitivt bra att frågan lyfts på riksdagsnivå och därmed aktualiserar en debatt om vad offentliga sektorn i sin byggherreroll kan göra för att ställa krav på digitalisering i samhällsbyggnadssektorn och agera föregångare.

Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Uppdaterad den