I slutet av oktober släppte Smart Built Environment rapporten Omvärldsspaning – Innovationer och nya tillämpningar. Syftet med projektet var att genomföra en omvärldsspaning om innovativa initiativ i andra länder inom digital samhällsbyggnad, för att ge stöd till Smart Built Environments fortsatta strategiska arbete nationellt och internationellt. Ett syfte var förstås också att ge alla aktörer i samhällsbyggnadssektorn vägledning och inspiration.

BIM Alliance ställde några frågor till Ann-Kristin Belkert, som står bakom rapporten.

På Smart Built Environments programkonferens presenterade du en rad inspirerande digitaliseringsprojekt och -initiativ från olika delar av världen. Vilket tycker du är det mest framåtlutade projektet för smart byggande internationellt?

Ann-Kristin Belkert
Ann-Kristin Belkert, projektledare för Smart Built Environments projekt Omvärldsspaning.

– Det finns många projekt och satsningar att inspireras av, bland annat från Singapore, Kanada, Storbritannien och Nederländerna. Det är lätt hänt att tänka att de mest häftiga och innovativa initiativen finns långt bort, men min insikt var att det är grannländerna i Norden och Baltikum som vi bör inspireras mest av. Det som jag är allra mest imponerad av är hur staten och privata aktörer arbetar med och samverkar kring digitalisering av byggd miljö i Estland.

Vad är det som gör det så spännande?

– Jag intervjuade Jaan Saar, som är Head of Digital Construction på Estonian Ministry of Economic Affairs and Communication, och Indrek Vimberg, Cluster Manager på Estonian Digital Construction Cluster. Jag blev så imponerad av hur ett statligt departement driver på arbetet med en utsträckt hand till privata aktörer. De utvecklar en digital plattform för offentliga tjänster, som bygglov och planprocess, som privata aktörer kan koppla på tjänster till. I plattformen ingår även en digital tvilling av all byggd miljö i Estland.

Estonian Digital Construction Cluster (EDCC) är en ideell organisation som bland annat syftar till att effektivisera och digitalisera byggsektorn och förändra kulturen i branschen. Detta kluster och det statliga departementet samverkar på ett unikt sätt, vilket vi i Sverige borde ta efter. EDCC och Estonian Ministry of Economic Affairs arrangerade tillsammans med aktörer i Finland konferensen WDBE 2020, där de tänkte helt nytt och digitalt och hade Helsingfors och Tallin som digitala värdstäder.

Vilket nordiskt initiativ skulle du vilja lyfta fram som särskilt inspirerande för oss i samhällsbyggnadssektorn?

– BLOXHUB i Danmark, som är en nordisk hub för hållbar stadsutveckling, grundat av Näringsdepartementet, Realdania och Köpenhamn stad. BLOXHUB erbjuder SPACE (kontorsmiljö för co-working), COMMUNITY (community för verksamheter, totalt 350 stycken idag) och PARTNERSHIP (matchmaking på olika nivåer, från korta förlopp till långa innovationsprogram, där olika verksamheter kopplas samman). Jag intervjuade Torben Klitgard, som är VD på BLOXHUB, och blev mycket inspirerad av deras verksamhet. BLOXHUB borde ha verksamhet i Sverige också, eller snarare i alla nordiska länder, eftersom det är en nordisk hub.

Resultatet från Danmarks strategi för digitalt byggande och satsningen Tech Match är andra initiativ från Danmark som svenska aktörer bör se närmare på.

I din rapport presenterar du några rekommendationer utifrån omvärldsspaningen. Vilka vill du passa på och uppmärksamma BIM Alliance läsare om?

– Min främsta rekommendation är samma som jag har haft i tio års tid. Svenska privata och offentliga aktörer, civilsamhället och akademin borde hjälpas åt bättre och utveckla en digital, öppen och branschgemensam omvärldsspaning kring hållbar samhällsutveckling. Det kan bli en stark drivkraft för ett hållbart samhällsbyggande, där digitalisering kan vara ett avgörande hjälpmedel. Jag rekommenderar att Smart Built Environment, i samverkan med andra strategiska innovationsprogram som berör samhällsbyggnad, initierar och finansierar en sådan omvärldsspaning samt att privata aktörer också bidrar med resurser.

Jag rekommenderar även att starta ett internationellt samarbete och utbyte av kunskap med länderna i Norden och Baltikum, för att sedan utvidga samarbetet. Vidare rekommenderar jag Smart Built Environment att fungera som en nationell samordnare och kunskapsdelare avseende utveckling av digitala tvillingar, avslutar Ann-Kristin Belkert.

Vill du få en kort sammanfattning av rapporten och en kavalkad av goda exempel kan du titta på Ann-Kristins presentation under Smart Built Environments programkonferens.

Uppdaterad den