BIM kopplas till affären

Fler och fler vittnar om ett skifte i affärsmodeller och roller – BIM kopplas till affären.

”Digitaliseringen löper mer som en röd tråd genom affärerna. Det finns en annan vilja nu att förstå digitaliseringen och BIM på högre nivåer i organisationerna”

Det är viktiga steg som lägger en bra grund för utvecklingen framöver. Digital transformation kräver både ledningens engagemang och eldsjälarnas fotarbete.

Sverige har i år också fått internationell uppmärksamhet och fått utmärkelser för vårt arbete med BIM och digitalisering, till exempel BIM d’Or och buildingSMART Award. Det är viktigt för att visa upp vårt kunnande utomlands och bana vägen för export av vårt kunnande. De prisbelönta projekten Celsius i Uppsala och Platinan i Göteborg har presenterats på varsitt av våra frukostwebbinarier.

Covid-19 påverkar allt och alla

Ingen årskrönika utan Covid-pandemin – den påverkar allt och alla. Pandemin för med sig ett stort mänskligt lidande i hela världen, men pandemin visar också med vilken oerhörd kraft vi förmår att organisera oss och med digitala verktyg hålla verksamheter igång. Det har fört vår sektor framåt. Pandemin är en accelerator för sektorns digitalisering i Sverige och internationellt. Det pratade vi om på ett frukostseminarium där vi tog del av McKinseys studie The Next normal in construction.

Miljökrav stark drivkraft för digitalisering

Regeringens fortsatta arbete med initiativ för lagkrav på spårbarbarhet av byggmaterial och klimatdeklarationer tillhör topp-tre listan med viktiga händelser. Miljökrav och information för livscykeln är idag en mycket stark drivkraft för digitalisering och BIM i samhällsbyggnadssektorn. Bara med en digital och strukturerad datahantering av materialinnehåll och klimatpåverkan kan sektorn på ett rationellt sätt möta kraven. Det driver på sektorns digitalisering.

BIM Alliance är positiv till regeringens initiativ, men vi har i remissvaret sagt att grunden för kraven måste vara en digital datahantering enligt överenskomna standarder.


Sammanfattningsvis får BIM-året 2020 fyra stjärnor av fem möjliga. För att växla potentialen med BIM så behöver branschen samlas än mer runt gemensamma standarder – här har BIM Alliance en viktig uppgift.

De förändringar som sker i vår omvärld stärker BIM Alliance arbete att tillsammans med medlemmarna stödja och driva branschens digitala transformation för att främja en hållbar utveckling.

Jag önskar dig en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Uppdaterad den