Riksdagsseminariet med temat Öppna data och digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet och effektivisera samhällsbyggandet i hela landet hölls digitalt den 16 april, med talare från bland annat statliga myndigheter, intresseorganisationer och infrastrukturdepartementet.

– Vi är mitt i en digital transformation, något som skapar både utmaningar och möjligheter, sa BIM Alliance ordförande Svante Hagman under riksdagsseminariet, och tryckte samtidigt på flera andra viktiga punkter.

Med flera representanter från sektorn närvarande fanns det en stor samstämmighet där flertalet var eniga om att en viktig väg framåt kommer därför vara att sektorn tänker ”digital tvilling”, men även att staten som byggherre går före och leder vägen. Vi har viktiga pusselbitar på plats, till exempel CoClass och Nationella Riktlinjer, men fredagens seminarium bekräftade behovet av att staten behöver kravställa och stödja.

Vi lyfte de här tre punkterna:

  • Det är bra med krav på klimatdeklarationer – men detta behöver följas upp med krav på digital informationshantering för att skapa förutsättningar att hämta information från modellen.
  • Det är bra med krav på digital detaljplaneprocess – men detta behöver utvecklas så att bygglovsenheter kan ta emot modellbaserad information.
  • Det är också bra med utredningar som visar det samhällsekonomiska vinsten av öppna data – men nu är det dags att gå till beslut och öppna upp data, till exempel kartdata och fastighetsdata, och tillgång till data är kritisk. Vi ligger nu 10 år efter våra grannländer när det gäller reformer.

BIM Alliance tryckte på nyttorna med digital demokrati, att trovärdigt och effektivt kunna följa upp klimatavtrycket, att öka kvalitet och att minska fel i både planerings och bygg- och förvaltningsprocesser.

Vägen framåt

Det är tydligt att det finns en samstämmighet i sektorn, men att några pusselbitar till krävs för att skapa den enhetlighet som behövs. Det behövs en gemensam målbild; kan en digital tvilling av Sverige vara en sådan? Andra länder går före i frågan – nu är det dags för Sverige att följa efter.

Se deltagarnas presentationer och läs mer om seminariet här.

Deltagare på seminariet: Geoforum Sverige, BIM Alliance, Regeringskansliet, Byggföretagen, Fastighetsägarna, IQ Samhällsbyggnad, SKR, Boverket och Lantmäteriet.

Uppdaterad den