BIM Alliance är det svenska hemmavistet för buildingSMART och vi satsar på att synliggöra goda exempel. Har du spännande erfarenheter att dela – lämna in ditt tävlingsbidrag innan den 23 maj. Vi lovar att uppmärksamma alla inlämnade bidrag.

Med vårt engagemang i buildingSMART vill inspirera specialister att visa upp de värden som finns med att använda öppna standarder. Dessutom är en viktig prioritering att skapa intresse för och öka kunskapen hos ledningsgrupper om vilka värden öppna standarder och format kan skapa för deras affär och verksamhet.

Ett exempel på vårt arbete med att nå ledningsnivån är BIM Alliance medverkan i seminariet Digitalt och hållbart byggande, som Dagens Industri i samarbete med Microsoft arrangerade nyligen. Här medverkade också byggentreprenörer som samstämmigt framhöll vikten av nationell standardisering och open source. De vittnade om att det nu finns momentum och insikter om att det är viktigt att som aktör i samhällsbyggnadssektorn bli ett datadrivet företag och aktivt se till att information inte låses in. Om vi får en bred förståelse för detta är jag säker på att sektorn vill arbeta tillsammans för implementering av öppna filformat och gemensamma standarder.

Välkommen till utblickskonferens och årsmöte den 19 maj – då får vi en internationell utblick på standardisering och öppna standarder och fortsatt dialog om detta.

Vi ses!

Susanne Nellemann Ek
Vd BIM Alliance

Uppdaterad den