Inspiration med Lars Christian Fredenlund

Lars Christian Fredenlund, direktör i coBuilder, inledningstalade och delade med sig av intressanta perspektiv på vad som driver BIM och digitalisering i Norden och Europa.

Det blev diskussion under BIM Alliance utblickskonferens och årsmöte när Lars Christian Fredenlund, direktör coBuilder, utmanade Sveriges byggbransch att plocka upp tempot och tala mer om digitalisering. Vi fick även perspektiv på hur värdekedjan i sektorn kommer att se ut framöver, och hur BIM behöver utvecklas.

Lars har legat i framkant inom sektorn och drivit på en utveckling att använda datamallar på projekt. Eftersom gränserna mellan design, tillverkning och konstruktion suddas ut mer än någonsin är det tydligt att datamallar spelar nyckelroll för att göra informationsutbytet mellan dessa faser effektivt och skalbart.

– När vi idag projekterar ett byggnadsverk, till exempel en ny skola, startar vi alltid på nytt. Vi ringer en arkitektfirma och startar på ruta ett. Den här processen gör oss varken gröna eller snabba. Byggbranschen har 1,6 triljoner dollar i produktivitetsgap jämfört med andra industrier – det är ett tydligt misslyckande.

Lars Christian tryckte på vikten av färdiga datamallar och ett gemensamt digitalt språk.

– Det viktigaste att ta med sig är: ingen klarar detta själva. Vi behöver ett större ramverk – ett informationsspråk. Frågan vi måste ställa oss är, hur kan vi samarbeta i detta? I förlängningen krävs ett europeiskt digitalt språk, men första steget för Sverige är att skapa ett nationellt språk. I nuläget är det ingen som aktivt driver frågan framåt – Sverige måste jobba på detta.

Årsstämma och strategisk inriktning

Efter webbinariet höll BIM Alliance ordinarie stämma för representanter från sina medlemmar. Under stämman valdes Svante Hagman om som ordförande och Martin Ullgren, Regionfastigheter Dalarna, valdes som nya ledamot. Anna Martin, Akademiska hus och Torbjörn Andréen, Assa Abloy, omvaldes båda till 2023. Läs mer om BIM Alliances nya styrelse här.

Utöver den formella stämman fick medlemmarna tycka till om den strategiska inriktning som styrelsen enats om att föreningen ska ha under kommande år.

Styrelsen prioriterar tre huvudområden:

  1. Bidra till forskning och utveckling

  2. Främja motivation att implementera BIM och digitalisering för ökad hållbarhet och effektivisering

  3. Vägleda till standardisering

Medlemmar lyfte även bland annat vikten av att lyfta goda exempel, att BIM Alliance kan ge värde genom att fylla en rådgivande funktion, att man bör stimulera högskolor och universitet att höja BIM-undervisningen och att BIM Alliance kan hjälpa till att stärka beställarkompetensen.

Här kan du ta del av alla presentationer från seminariet och årsstämman, samt läsa vad medlemmarna tyckte.

Uppdaterad den