Nationella Riktlinjer är en webbaserad portal som har tagits fram för att ge vägledning och stöd vid kravställning av digital information inom samhällsbyggnadsområdet. En del av Nationella Riktlinjer kommer vara öppet för alla och fritt tillgängligt. Det är den del av riktlinjerna som innehåller informationskrav, informationsmodeller, processer och organisation. En annan del innehåller begrepp, metoder, processer, värdelistor, mallfiler, leveransspecifikationer och för att få tillgång krävs din organisation ansluter via ett licensavtal. Med licensavtal får din organisation också möjlighet att sätta upp en egen webbportal med ett urval av riktlinjernas krav och anvisningarna. Den kan till exempel användas som en projekt- eller leverantörsportal. Med licensavtal får du också tillgång till API:er för riktlinjernas innehåll.

Så berörs olika roller i sektorn av Riktlinjerna
  • Om man ser på byggprojekt kan man säga att byggherren har en stor nytta av att definiera digitala informationskrav, detta till hjälp vid såväl upphandlingar som vid genomförande av projekt.
  • Leverantörer av tjänster till byggherren – arkitekter, teknikkonsulter och olika entreprenörer med flera – har stor nytta av att kunna svara upp emot de digitala informationskraven på ett enkelt och enhetligt sätt.
  • För förvaltning av befintliga anläggningar och byggnader har man samma nytta av att definiera vilka digitala informationskrav man ska ställa för att förvalta och underhålla sina tillgångar på ett effektivt sätt.

Varför behövs Nationella Riktlinjer för kravställning av digital livscykelinformation, Susanne Nellemann Ek?

– Nationella rekommendationer sparar mycket tid och pengar för både beställare och leverantörer i sektorn. Det betyder att vi slipper arbeta fram rekommendationer från scratch i varje organisation eller projekt.

Vilka branschbehov möter riktlinjerna?

BIM Alliance tillgängliggör nu efter sommaren Nationella Riktlinjer för sektorn för att möta sektorns behov av:

  • Vägledning till standarder och ”best practice” i att använda standarder
  • Gemensamma sätt att kravställa digital information
  • Gemensamma sätt att leverera digital information

Hur får man tillgång till riktlinjerna?

En del av Nationella Riktlinjer kommer att bli öppet för alla och fritt tillgängligt. Andra delar kräver ett licensavtal. Det kan du teckna redan nu och du anmäler intresse via mejl.

Hur kan jag och min organisation vara med och påverka riktlinjernas innehåll och utveckling?

Riktlinjerna kommer att löpande utvecklas och det görs i nära samverkan med branschens aktörer för att bli allmänt accepterad. Dels kommer vi att ha ett förvaltningsråd där behovsägarana ger inriktning för utvecklingen. Dels kommer vi att ha öppna remisser där alla som använder riktlinjerna kan ge synpunkter.

Välkommen på lanseringsevent

Den första september anordnar BIM Alliance ett lanseringsevent för att visa upp den nya portalen. Eventet är en öppen och förlängd BIM-frukost där alla är välkomna. Anmäla dig här.

Uppdaterad den