Nu har den efterlängtade webbportalen "Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö" lanserats. Den är öppen och tillgänglig för alla, men vissa delar är låsta och kräver ett licensavtal. Klicka här för att komma till Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö webbportal.

Ny mikrolärandeutbildning i Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö

I samband med lanseringen av webbportalen lanserades även en mikrolärandeutbildning, framtagen av Smart Build Environment. Kursen innehåller en serie utbildningsmoment som tillsammans förklarar hur du kan använda Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö på bästa sätt och på det viset arbeta smartare och mer enhetligt.

Är du intresserad? Här finns utbildningen där du kan lära dig mer om Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö.

Stort tryck inför onsdagens lansering

Onsdagens lanseringsseminarium hade över 300 anmälda. Där svarade Olle Samuelsson, Smart Built Environment, Rogier Jongeling, Plan B, Susanne Nellemann-Ek, vd BIM Alliance, Anna Martin, Akademiska Hus, Mathias Schmidt Berglin och Marie Ungheden, SISAB, på frågor kring portalen och visade upp både hur portalen ser ut idag men också hur arbetet för att nå hit har sett ut. Om du är intresserad av att se en inspelning av webbinariet eller läsa talarnas presentationer kan du göra det här.

FAQ

Vilka branschbehov möter riktlinjerna?

  • Vägledning till standarder och ”best practice” i att använda standarder
  • Gemensamma sätt att kravställa digital information
  • Gemensamma sätt att leverera digital information

Vilka delar är tillgängliga för alla?

Den del som innehåller informationskrav, informationsmodeller, processer och organisation är tillgänglig för alla.

Vilka delar är låsta?

Den del som innehåller begrepp, metoder, processer, värdelistor, mallfiler, leveransspecifikationer kräver att din organisation är ansluten via ett licensavtal. Med licensavtal får din organisation också möjlighet att sätta upp en egen webbportal med ett urval av riktlinjernas krav och anvisningarna. Den kan till exempel användas som en projekt- eller leverantörsportal. Med licensavtal får du också tillgång till API:er för riktlinjernas innehåll.

Hur får man tillgång till riktlinjerna?

En del av Nationella Riktlinjer kommer att bli öppet för alla och fritt tillgängligt. Andra delar kräver ett licensavtal. Det kan du teckna redan nu och du anmäler intresse via mejl.

Klicka här för att komma till Nationella Riktlinjer för livscykelmiljös webbportal.

Uppdaterad den