AI Arenan

BIM Alliance, Geoforum Sverige och Future Position X utvecklar en behovsdriven AI-arena för tillämpning av artificiell intelligens inom samhällsbyggnadssektorn. Det är ett delprojekt inom Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet.

AI-arenan kommer att vara en öppen mötes- och kunskapsplattform för alla aktörer inom sektorn. Syftet med arenan är att accelerera kunskap kring vad AI innebär, sprida goda exempel på tillämpningsområden för AI, ge möjligheter till erfarenhetsutbyte, bygga nätverk inom området och börja testa.

Syftet med Hack for Gävle är undersöka hur man med smarta nya lösningar kan utveckla medborgardialog, mobilitet och återvinning av material med bland annat AI som verktyg.

– Det känns verkligen kul att nu åter igen kunna genomföra ett fysiskt hackathon i Gävle tillsammans med våra partners. Förra gången vi genomförde Hack for Gävle, före pandemin, var vi 80 deltagare från 15 länder och det var mycket uppskattat. Vi ser fram emot lika stort deltagande denna gång, säger Henrik Dahl, vd Future Position X.

Representanter för Kraftsamling AI och dess delprojekt AI Arena medverkar med sin expertis - något som kommer att stärka genomförande av de utmaningar som deltagarna ska lösa i Hack for Gävle. Hackathonet varar under 24 timmar och deltagarna kan välja en av tre olika utmaningar att lösa. En prissumma på 20 000 kronor går till det vinnande laget.

Välkommen med din anmälan att delta eller tipsa andra om Hack for Gävle.

– Det är viktigt med innovation och ny teknik såsom AI för att få till nya lösningar för samhällsbyggandet och det är spännande med samverkan mellan nya organisationer i ett hack, säger Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige.

– Delprojektet AI Arena för samhällsbyggnad har nu formats och tillsammans med de andra projektparterna i Kraftsamling – AI i samhällsbyggande kommer vi att kunna erbjuda olika möjligheter och aktiviteter. Detta hackathon är ett exempel och det kommer mer, berättar Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance.

– Kraftsamling – AI i samhällsbyggande arrangerar kick off vid två tillfällen: den 3 december och den 21 januari arrangerar kick off. Då är alla intresserade välkomna att höra mer om projektets alla delar. Det är roligt att Hack for Gävle blir en av aktiviteterna för att diskutera hur AI-tillämpningar kan bidra till ett hållbart samhällsbyggande, avslutar Mariell Juhlin, Projektledare Kraftsamling – AI i samhällsbyggande.

Uppdaterad den