Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Beslutet att använda GTIN är ett viktigt beslut för att bana vägen för spårbarhet. Drygt tre år efter principbeslutet kan vi konstatera att det fortfarande inte går att få spårbarhet i värdekedjan, på grund av att GTIN inte används i tillräckligt hög omfattning. Det är därför glädjande att Sveriges fem största byggentreprenörer nu ställer skarpa krav på användning av GTIN på samtliga byggprodukter från den 1 juli 2022.

En viktig del i BIM Alliance arbete är att vägleda till standarder. Med införandet av GTIN på samtliga byggprodukter kan vi lägga ytterligare en pusselbit i sektorns arbete för att minska klimat- och miljöpåverkan, öka effektiviteten och öka kvaliteten.

Det är bra att branschens aktörer sätter ned foten och ställer krav på att använda GTIN som en informationsbärare utifrån affärsmässiga ställningstaganden. Sverige vill vara proaktiva. Kravet om GTIN är ett steg av många.

Susanne Nellemann Ek
vd, BIM Alliance

Uppdaterad den