BIM Alliance BIM Akademi har tillsammans med Byggföretagen svarat på den årliga internationella sammanställningen av BIM-utbildningar som genomförs av NATSPEC. Det är tydligt att det händer mycket på de svenska skolorna!

Svenska universitet erbjuder nu 138 kurser med BIM inom totalt 855 hp vilket är ungefär 14 års studier. Data från universitetskartläggningen visar att:

  • 8 Masterprogram (300 hk) erbjuder BIM-utbildning i Sverige
  • 21 Kandidatprogram (180 hk) erbjuder BIM-utbildning i Sverige
  • 11 tvååriga universitetsprogram (120 hk) erbjuder BIM-utbildning i Sverige

Vi ser att utbildningarnas tekniska fokus på modellering, informationsöverföring och visualisering har kompletterats med ledningsrelaterade frågor om samarbete, kravhantering och organisationsstrategier inom BIM. Det finns dock fortfarande ett glapp mellan de tekniskt orienterade utbildningarna vid universiteten och det mer process- och förändringsorienterade tillvägagångssättet för BIM som representeras av branschen.

BIM Alliance välkomnar mer specifika data om olika tillämpningar i gymnasieskolans CAD- och BIM-moment framöver. Läroplanerna för gymnasiet har idag mål kring praktisk lärande inom CAD för alla de 303 gymnasieskolor som driver teknikprogrammet. Ett initiativ för att utveckla BIM-kompetensen för lärare inom yrkesutbildningssystemet startades upp hösten 2020.

Yrkeshögskolan har startat en rad tvååriga program med fokus på BIM.

Läs mer om BIM Alliance grupp BIM Akademin

Uppdaterad den