Många fördelar med digital hantering i projekterings-, bygg- och förvaltningsprocesserna.

BIM, Byggnadsinformationsmodellering, har använts i samhällsbyggandet i snart tjugo år, men har ännu inte slagit igenom på bredden. Juridiska problem nämns ofta genomslaget låtit vänta på sig. För att undersöka detta och undanröja eventuella problem formulerades 2020 ett utvecklingsprojekt, finansierat av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Projektet färdigställs under slutet av 2021 med denna artikel ges en föraning om vilka resultat som kommer att presenteras.

Många fördelar

  • Fördelarna med konsekvent genomförd digital hantering i projekterings- bygg- och förvaltningsprocesserna är uppenbara, exempelvis:
  • Mindre risk för fel, när alla arbetar med samma information och man undviker manuella överföringar, där de stora riskerna för fel ofta finns.
  • Möjligheter att visualisera lösningar tredimensionellt, det tydliggör och ökar förståelsen i alla skeden, från projektörens tidiga information till sin kund, till byggnadsarbetarens förståelse för ett komplicerat montage och förvaltarens möjlighet att se hur ett komplicerat fläktrum är uppbyggt och kan servas.

Fortsätt läsa artikeln...

Uppdaterad den