När vi talar om BIM-användningen så har vi som jobbar med standarder generellt sett en ganska begränsad kunskap om den praktiska tillämpningen runt om i landet. BIM har blivit praxis i en stor del av våra projekt och i våra företag men det är ändå inte allmänt känt hur och i vilken omfattning. Det finns troligen en stor potential att accelerera användningen bara genom att sprida kunskap och dela erfarenheter. Frågan är – hur gör vi det?

Standarder ger möjlighet att digitalisera på riktigt, men vi har alla en del att lära om hur de kan användas. Vi behöver utnyttja dem på ett smart och innovativt sätt för att få långsiktigt hållbar information utan att det kostar något mer, rentav kan vi effektivisera samtidigt.

Tekniska rådet i BIM Alliance ska vara ett nav för att öka kunskapen och höja nivån på BIM-tillämpningen med hjälp av standarder. Därför har vi tagit fram Standardkartan som ett hjälpmedel där vi samverkar med BEAst, SIS, GS1 med flera. Ett av verktygen som vi också använder för att ta del av erfarenheter – globalt såväl som i Sverige – är buildingSMART Awards, en tävling för de som ligger långt fram i tillämpningen och vill dela med sig av sina erfarenheter. Dessa verktyg är viktiga, men vi behöver ta nästa steg och öppna dialogen ytterligare.

Det finns mycket att vinna om fler deltar i erfarenhetsåterföringen; du som läser detta kan bidra till djungeltelegrafen. Vad har du att dela med dig av, och vad vill du veta av andra medlemmar? Har ditt projekt använt en standard på ett sätt som skapat mervärde, eller har du stött på problem som du vill delge andra och få respons på? Delta i våra aktiviteter och på vår Linkedin-sida, berätta vad du vet och lär dig av andra.

Hör gärna av dig till tekniska rådet till exempel med inspel till standardkartan!

Kurt Löwnertz, ordförande i Tekniskt råd

Uppdaterad den