Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Använd vår vägledning

Vår Standardkarta är en start till att skapa överblick över både vilka standarder som finns och för vem de är relevanta. Här vill vi även synliggöra de standardiseringsorganisationer som har ansvar för standarder samt ge nycklar till hur man kan vara med och påverka standardernas utveckling samt få mer kunskap. Vår portal med Nationella Riktlinjer för kravställning av digital information är vår guide till best practice inom området.

Delta i branschträff

Att få en överblick över standardlandskapet står högt på våra medlemmars önskelista och våra Intressentgrupper kommer att sammanstråla den 9 mars i ett gemensamt intressentgruppsmöte om Standarder för alla, där du som deltagare får en sådan överblick.

Samarbete på flera nivåer

BIM Alliance arbetar nu också målinriktat tillsammans med standardringsorganisationerna för att ge en samlat överblick, hindra överlapp och glapp mellan standarder. Ett nära samarbete på flera nivåer – både expertnivå och vd-nivå för att säkra en koordinerad vägledning till sektorn.

En framgångsfaktor är att standarder och rekommendationer alltid är relevanta, tillgängliga och lättanvända. På så sett kan vi bäst rusta oss för en framtid som ännu mer kommer vara beroende av vår användning och förvaltning av data.

Fortsätt ditt engagemang

Tack för att du läste med och för ditt engagemang i BIM Alliance. Låt oss använda det nya året för att på bästa sätt samarbeta. Jag ser fram emot ett spännande 2022 med fortsatt utveckling av det vi gör i BIM Alliance i förening med nya initiativ som kan bidra till den digitala transformationen och öka kvalitet, produktivitet och hållbarhet i sektorn.

Susanne Nellemann Ek,
vd BIM Alliance

Uppdaterad den