Ganska exakt två år har gått sedan hela samhället försattes i beredskap på grund av ett litet virus. Alla har påverkats på ett eller annat sätt. Likväl har vi inte kunnat sätta livet på paus. Verksamheter, serviceorgan och projekt har löpt på om än med andra förutsättningar. Förändringar i kommunikation, kontaktnät och projekteringsrutiner har gjorts och i de flesta fall har de digitala lösningarna gett nya möjligheter.

Ett projekt som tagit steget till en digital samrådsportal för information och kommunikation på webben är tunnelbanesträckningen mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Region Stockholm driver projektet, som befinner sig i planeringsskedet.

Ett projekt i samråd

Foto: Region Stockholm / &Rundquist

En del av planeringsprocessen är att ha samråd med allmänheten, informera, svara på frågor, lyssna på och beakta synpunkter. Genom samrådsportalen har man lyckats att göra detta i en tid när fysiska möten inte har varit möjliga. Systemet har kunnat användas även om man suttit vid en dator med dålig uppkoppling.

Upplägget på huvudsidan är uppbyggt i en digital kartberättelse med en kombination av texter, bilder och kartor och är lätt att bläddra och skrolla i. Samrådsmöten har hållits digitalt och en kalender med länkar till mötena har funnits på websidan. Fördjupad information har tillgängliggjorts via länkar till dokument, presentationer, texter och videor.

GIS: oumbärlig för att skapa mening i stora datamängder

Tematiska kartor för olika syften har lagts upp och förutom översiktskartor och infrastruktur har kartor för naturmiljö, kulturmiljö och ytvatten tillgängliggjorts. De är interaktiva och kan förstoras med ökad detaljnoggrannhet. Eftersom det rör sig om ett relativt stort område har projektet lagt ner mycket tid på att samla in material från tidigare geotekniska undersökningar, information från Länsstyrelsen och Stockholms Stad samt kompletterat med nya undersökningar där så har erfordrats. All information har lagts in i en GIS-modell där informationen med hjälp av filter kunnat användas för olika ändamål. Det är denna GIS-modell, som använts vid projekteringen, som också använts i samrådsportalen för informationsdelning av de tematiska kartorna.

I dialogkartan har vem som helst kunnat ställa frågor genom att applicera en pin på valfri plats på kartan. Frågorna har varit anonyma och de, tillsammans med svaren, har varit synliga för alla.

Efter samrådsperioden har websidan legat kvar som information även om inga synpunkter har kunnat lämnas längre.

GIS och BIM, en kärleksaffär

Tack vare strukturerad information och GIS samt ett digitalt verktyg för samråd har allmänheten hållits informerad och involverats i processen så som lagen föreskriver trots att det inte har funnits möjlighet att hålla fysiska möten eller träffas i verkligheten. Gå gärna in och kika på samrådsportalen för "Tunnelbana till Älvsjö" genom att klicka här.

BIM och GIS möts alltid – varje byggnad och anläggning ansluter till marken. Här finns mycket ömsesidigt att vinna på ett nära samarbete, då kan data komma till nytta för ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet.

Blir du nyfiken och vill lära mer? Då så ses vi 4 oktober på Arbeta smart inom planering och byggande som har fokus på både GIS och BIM.

Malin Knoop, medlem i Tekniskt råd

Uppdaterad den