Hej Ann-Kristin! Kan du beskriva vad som har hänt sedan lanseringen i september 2021?

Sedan lanseringen har det hänt mycket. Vi har bland annat riggat organisationen, tagit fram en verksamhetsplan samt processer för drift och utveckling. Tre tillfällen av utbildningen ”Certifierad implementeringsledare” har genomförts. Implementeringsledarna är de som hjälper användare att implementera Nationella Riktlinjer i sina egna verksamheter. Vi har hittills skapat samarbeten med Svensk Byggtjänst, SIS och tio implementeringspartners!

Det har också tillkommit en lång rad nya användare. Stockholms Hamnar, Statkraft, White arkitekter, WSP och många fler därtill. Totalt har 23 användare tecknat licens och kommit i gång med portalen. Samtliga användare, implementeringspartner och certifierade implementeringsledare visas på hemsidan för Nationella Riktlinjer, du kan se dem här.

Nationella Riktlinjer har redan kommit en bra bit på vägen, men vad är nästa steg?

Nationella Riktlinjer kommer att spela en avgörande roll för branschen. I närtid kommer flertalet aktiviteter att genomföras i syfte att stötta användarna och skapa forum för kunskapsdelning mellan dem. Under våren arrangeras fyra visningstillfällen, en användardag och ett diskussionsforum på Nationella Riktlinjers hemsida har öppnats. Framöver spetsar vi även till vårt utbud för kommuner och regioner; tillsammans med SKR skissar vi på ett program. Vi startar även upp ett Utvecklingsråd, som ska representera användarna och hjälpa oss att prioritera bland utvecklingsförslag. På sikt kommer innehållet i Nationella Riktlinjer att utökas ytterligare och vi kommer skala upp verksamheten för att möjliggöra för många organisationer att använda Nationella Riktlinjer.

Tillsammans bygger vi ett community som hjälper varandra att säkerställa att den byggda miljön utvecklas och förvaltas hållbart.

Välkommen som användare du med!

Uppdaterad den