För att klara de krav som en digital kommunikation och en digital omställning ställer behöver vi ha tre saker på plats. Vi vet alla att bara klicka på IFC export inte räcker - det behövs ytterliggare pusselbitar för att skapa helheten. Denna helhet består av tre delar:

 • Information management, till exempel ISO 19650-standarden och Nationella Riktlinjer. Det ger dig dina arbetsprocesser.
 • Ett neutralt och öppet filformat – det vi kallar IFC.
 • Ett gemensamt språk med både en ordbok och platshållare för informationen. Det är här buildingSMART Data Dictionary kommer in.

Som ett komplement till den internationellt överenskomna standarden IFC behövs nationell klassificering och teknikspecifika standarder för att specificera objekten ytterligare. I vissa fall används även organisationsspecifika eller till och med projektspecifika specifikationer för objekten och dess egenskaper.

buildingSMART Data Dictionary (bSDD) bSDD är ett online-lexikon för lagring av BIM-relaterade begrepp och är värd för olika typer av klassifikation med egenskaper, tillåtna värden, enheter och översättningar. Detta görs strukturerat och standardiserat och följer bland annat ISO 23386:2020 Byggnadsinformationsmodellering och andra digitala processer i byggande – Metodik för att beskriva, författa och underhålla egenskaper i sammankopplade datalexikon. De publicerade klassifikationerna kallas för domäner i bSDD och lagras och sammankopplas i en databas. buildingSMART tar inte över ägandet för innehållet och kommer heller inte ändra i innehållet.

bSDD kommer kunna användas för att länka mellan dessa domäner, det vill säga mellan de olika klassifikationssystemen, standarderna, ifc, mm. Till exempel genom att koppla CoClass Byggnadsverk BL30, Bärverk för bro, Landfäste till IfcBridgePart.ABUTMENT i det nya IFC4.3. Ett mer komplext exempel presenteras i en film på bSI Infosida om bSDD. Filmen visar hur användaren, via ett bSDD plugin, automatiserat hämtar egenskaper för en vägg som klassificerats som bärande innervägg.

IsExternal/False och LoadBearing/True till Pset_WallCommon.

bSDD ger tydliga nyttor

bSDD är fortfarande under utveckling. Den tekniska miljön är stabil men förvaltningsmodell och organisationen är inte helt klart. Databas och Sökfunktion finns färdigt samt ett 20 tal domäner.

Trots att bSDD är under utveckling finns det några tydligt identifierade nyttor. Dessa är bland annat:

 • Att publicera standarder i bSDD och få ett aktivt användande bidrar till en ökad effektivitet och öppnar upp för nya möjligheter genom automatisering av flera processer som exempelvis att koppla till tillverkares produktdatabaser, kontroll av kravuppfyllnad mm.
 • bSDD tillhandahåller ett sätt att standardisera arbetsflödet och därmed öka kvalitén på data.
 • Via ett API får Mjukvarutillverkare tillgång till samtliga klassifikationssystem, standarder mm som deras användare kan behöva.
 • Klassifikationssystemet ”domänen” görs tillgänglig i en global marknad där uppdateringar och distribution görs på ett ställe.

Några tillgängliga domäner:

 • IFC4.3
 • CCI Construction 1.0
 • ETIM 8.0
 • NL-SfB 2002 2.2
 • OTL Amsterdam 0.4
 • Swedish materials (ägare SBE)
 • Uniclass 2015 1
 • UniversalTypes 1.0

Exempel vid sökning på Bridge

 • Code: IfcBridge
 • Namespace URI: http://identifier.buildingsmart.org/uri/buildingsmart/ifc-4.3/class/IfcBridge
 • Domain: IFC
 • Domain version: 4.3
 • Domain state: Preview
 • Owner: buildingSMART
 • Parent classification: IfcFacility
 • Description: A Bridge is civil engineering works that affords passage to pedestrians, animals, vehicles, and services above obstacles or between two points at a height above ground. { .extDef} NOTE Definition from [ISO 6707-1:2014: Civil engineering works that affords passage to pedestrians, animals, vehicles, and services above obstacles or between two points at a height above ground.
 • Synonym(s):

Karin Anderson, Tekniskt råd

Uppdaterad den