Jaan Saar, Head of Digital Construction på the Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications

Under vår konferens Arbeta Smart i Stockholm i början av oktober gav Jaan Saar från Estland en inspirerande föreläsning under punkten Internationell utblick. Jaan är Head of Digital Construction på the Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications och leder arbetet med att digitalisera byggandet i Estland.

Senare återsåg vi Jaan på buildingSMART Internationals konferens i Montreal i Kanada i mitten av oktober och tog där även hem det vinnande priset inom buildingSMART International Awards 2022 inom kategorin Technology med ”Future Insight – Implementation of BIM-based building permit process in Estonia” genom företaget By Future Insight i Nederländerna som de har som samarbetspartner.

Vad är det då som är så spännande?
– Jaan visade på en vision om att vi är på väg mot ett plattformstänk för digital samhällsbyggnadsinformation. Detta ger oss möjlighet att hämta data ur flera olika källor och att då kunna dataförsörja många användningsområden, exempelvis en digital tvilling av stadsmodell, för bygglov och mycket annat, säger Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance.

Olika delar behöver samverka för att få dem att gynna varandra. Ett gemensamt språk och API-er behövs för att de olika delarna ska kunna prata med varandra och kunna få detta att fungera. I Sverige har ni exempelvis CoClass att strukturera data med, berättar Jaan.

– Vi har utvecklat en ”killer app” för BIM, säger Jaan Saar. En killer app menar Jaan är en applikation som är väldigt smidig, tillför värde och får dig att vilja använda en produkt.

Jaan berättar vidare om att en digital tvilling av det fysiska måste finnas på all byggd miljö i hela landet för att kunna ta korrekta beslut. En digital tvilling har de nu tagit fram i Estland till följd att exempelvis terräng och byggnader nu kan plockas ut i IFC-format. Det går även att ladda upp information att dela med andra i samma plattform.

Uppdaterad den